Skip to main content
Category

Nyheter

Sundfrakt växer IGEN

By Nyheter

2020-09-23

Sundfrakt tar över Swerock Transport och Maskins uppdrag i Sundsvall och Ånge från och med 1 oktober 2020.

Som ett led i att ytterligare befästa Sundfrakt Anläggnings position som ledande i länet inom sitt segment, så har överenskommelse träffats med Swerock Transport och Maskin om övertagande av deras uppdrag i området. Det innefattar bland annat den absolut största delen av Driftsområde Sundsvall samt hela Driftsområde Ånge.

Sundfrakt anställer därmed Thomas Bergström från Swerock för att transportleda och vara Sundfrakts kontakt med PEAB Drift i Timrå. Thomas blir även enligt uppgör med PEAB den som transportleder alla PEABs asfalttransporter i ett geografiskt område lika stort som cirka en tredjedel av Sveriges yta. Thomas ansvarar även för övriga kontakter och kontrakt som överförs till Sundfrakt från Swerock.

Driftsområde Ånge kommer att ledas och administreras med befintlig personal på Sundfrakts Ångekontor.

Sundfrakt har därmed 95% av alla vinterväghållningsuppdrag i Trafikverkets driftområden från Kramfors till Hälsingegränsen och från Sundsvall till Jämtgränsen.

”Denna affär, tillsammans med öppnandet av kontoret i Söderhamn, stärker vår konkurrenskraft i området ytterligare.

Men vi är inte nöjda ännu, förstärkningen av Affärsområde Anläggning kommer att fortsätta. Vi behöver bland annat ett större geografiskt område att konkurrera på, för att i största möjliga mån säkerställa att det finns arbeten åt våra delägare och utförare, och viktigast av allt för att ännu bättre kunna fortsätta arbetet med att få upp ersättningsnivåerna på anläggningsmarknaden för alla åkerier och maskinägare.”
Christian Wasell, AO-chef Anläggning Sundfrakt AB

De senaste åren har Sundfraktgruppen, som Sundfrakt är en del av, satsat stort på effektivisering av verksamheten genom att bli allt mer digital. Syftet med investeringen är att nå vår vision, Vi ska visa vägen och bidra till en hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. Det är även denna digitaliseringssatsning som möjliggjort den expansionsfas som Sundfrakt befinner sig i just nu.

”Sundfrakt är inne i en expansiv fas och tack vare det målmedvetna arbetet som utförts under ett antal år med att effektivisera vår verksamhet kan vi växa i en snabbare takt än tidigare. Samtidigt som vi växer så gör vi det med fokus på hållbarhet och lönsamhet. Detta är ytterligare ett steg i vår resa framåt och vi kommer inom kort att ha förmånen att berätta om ytterligare initiativ för tillväxt.”
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB.

Vid eventuella frågor:
Christian Wasell, 060-180 143
Markus Sundström 060-180 181

Våra åkare berättar…

By Nyheter

Vi intervjuade två av våra åkare inför yrkesförarens dag 9/9 -20

Lars Johansson, Johanssons maskiner i Fränsta
Patrik Modin, Tank Cargo i Sundsvall AB

Om yrket

Hur ser du på yrket och har du alltid velat jobba som yrkesförare?
Det bästa med att vara yrkesförare är att få vara ute och se sig omkring, variationen. Jag reggade bolaget 1985 med hjälp av far, då gick jag i 9:onde klass, och har sedan kört på riktigt sedan 1988 och har aldrig provat något annat yrke.

Hur länge har ditt åkeri funnits och hur tycker du utvecklingen av yrket sett ut de närmaste åren?
Mitt åkeri Johanssons maskiner i Fränsta har funnits sedan jag reggade det 1985. Utvecklingen av yrket, Jag kan tycka att den allmänna bilden av att vara yrkesförare inte verkar stämma överens med verkligheten och därav är det många nystartade åkerier som sedan lägger ned då det inte var som man tänkt.

Framtiden

Det lär ju finnas jobb men man ska vara stresstålig.

Sundfrakt

Bolaget har varit en del av Sundfrakt sedan Mittfrakt Ånge förvärvades 1999.

Lars JohanssonJohanssons maskiner i Fränsta

Om yrket

Hur ser du på yrket och har du alltid velat jobba som yrkesförare?
Det bästa med att vara yrkesförare är att ingen dag är den andra lik, och den variationen gillar jag. Och att man får se mycket längs vägarna, och många fina naturupplevelser.
Jag har jobbat som yrkesförare i 27 år. Jag började Köra direkt efter transportutbildningen som jag gick i gymnasiet. Och det var friheten som lockade mest, skulle aldrig vilja jobba på en fabrik med fasta tider! Sen har det varit många spännande körningar utomlands och det minns man tillbaka på med glädje.

Hur länge har ditt åkeri funnits och hur tycker du utvecklingen av yrket sett ut de närmaste åren?
Mitt åkeri Tank Cargo i Sundsvall AB har nu funnits i tio år nu. Så åren går!
Utvecklingen av yrket har ju gått framåt något enormt dom sista åren...nu är det ju bara data både i bilarna och vid lastning och lossning i regel. Det kräver ju att chaufförerna måste vara duktig på datorer, och så var det ju inte förr! Med jag tycker det är positivt, mycket har ju blivit lättare mot förr då det var ett tungt och slitsamt yrke. Nu trycker vi bara på några knappar så är det klart!.

Framtiden

I Framtiden tror jag att det behövs många nya yrkesförare, näthandeln exploderar ju och paketen skall ju transporteras till konsumenten. Vi är en viktig länk i samhället.

Sundfrakt

Jag har kört för Sundfrakt sedan jag startade mitt åkeri dvs. 10 år. Och jag trivs väldigt bra med att tillhöra Sundfrakt, ett stabilt bolag som man känner sig trygg med helt enkelt! ser fram emot många år till framöver!

Patrik ModinTank Cargo i Sundsvall AB

Sundfraktgruppen växer geografiskt genom nytt kontor i Söderhamn

By Nyheter

Sundfraktgruppen som består av bolagen inom koncernen samt delägarnas anslutna fordon och företag har idag kontor med stark lokal förankring i Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Nu öppnar Sundfrakt nytt kontor i Söderhamn för affärsområdet Anläggning. Från och med första september i år drivs det nya kontoret av Sundfrakt och blir ett första steg söderut för Sundfraktgruppen.

Sundfrakt Anläggning har under en tid sökt möjligheter att etablera sig i nya geografiska områden, med siktet till och börja med söderut. Så det är glädjande att vi nu hittat denna lösning med en väl etablerad organisation i Söderhamn med omgivning.
Christian Wasell, Affärsområdeschef Anläggning.

I och med detta övertar Sundfrakt nästan samtliga åtaganden som Swerock haft under namnet Söderhamns Transport och Maskin i det geografiska området. Sundfrakt övertar även Swerocks lokal i Söderhamn samt anställer kontorets personal till Sundfrakt.

Sundfraktgruppen har en tydlig målbild att fortsätta expandera såväl geografiskt som med nya uppdrag och tjänster. Att vi etablerar oss i Söderhamn är ett viktigt steg i denna riktning. Vi har ett stort fokus på hållbar logistik och ser fram emot att kunna erbjuda den lokala marknaden kring Söderhamn våra hållbara lösningar,
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB.

Sundfrakt har lång erfarenhet av åkeri, anläggnings- och transportuppdrag och har genom åren utvecklats till dagens moderna maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbara lösningar. Tillsammans kan Sundfraktgruppen erbjuda sammansatta logistiklösningar med stort fokus på hållbarhet. Sundfraktgruppen är unik med sitt koncept Guld, Silver och Brons som gör det enkelt för kunden att välja en klimatsmart transport med minskad påverkan på miljön.


För eventuella frågor eller funderingar

Christian Wasell, Affärsområdeschef Anläggning
christian.wasell@sundfrakt.se 060-180 143

Markus Sundström, VD Sundfrakt AB
markus.sundstrom@sundfrakt.se 060-180 181

Lotta Björnberg, Hållbarhetschef
lotta.bjornberg@sundfrakt.se 060-180 125

Sundfraktkoncernen gör all time high

By Nyheter

Bokslut 2019


Marknaden för Sundfraktgruppens tjänster och produkter var under 2019 i likhet närmast föregående år mycket god. Detta resulterade i rekord för koncernen avseende såväl omsättning som resultat. Under verksamhetsåret har koncernen tagit stora steg mot en ökad digitalisering vilket ger förutsättningarna för en fortsatt hållbar utvecklingen av verksamheten.

Koncernens omsättning ökade med 25 MSEK och uppnådde därmed den högsta omsättningen någonsin (1 232 688 tkr). Moderbolaget har alltjämt sedan 2014 till 2018 haft en stadig omsättningstillväxt. För 2019 uppgick omsättningen så när som på knappt 3 MSEK till samma nivå som 2018 detta trots att omsättningen 2018 innehöll en oerhört snörik vinter.

Sundfraktkoncernens redovisar för 2019 det högsta resultatet någonsin, knappt 21 MSEK. De två motorerna i resultatet är Delta Terminal och Åkerigrus. Koncernen har en fortsatt stark ekonomi vilket kommer vara helt avgörande för att klara de investeringar i ny teknik som krävs för att möta morgondagens marknad med ökad IT-innehåll och fokus på hållbarhet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs till ny räkning. Mot bakgrund av rådande omständigheter har styrelsen valt att föreslå att beslut om utdelning inte fattas på årsstämman, trots att styrelsen i årsredovisningen för räkenskapsår 2019 har föreslagit viss utdelning. När Coronapandemins konsekvenser bättre kan överblickas kommer styrelsen på nytt se över utdelningsfrågan och kommer att informera aktieägarna om sin inställning i frågan.

Sundfrakt fortsätter sträva efter en god sysselsättning och lönsamhet för anslutna åkerier. Sundfraktgruppen står väl rustade för att möta framtiden, det som kommer vara helt avgörande är hur lyckat arbetet mellan människa och teknik blir och att vi vågar ta till oss och jobba med den nya tekniken. Med rätt arbetssätt kommer tekniken hjälpa oss till fler och mer lönsamma affärer.

För ytterligare information kontakta:
Markus Sundström, vd Sundfrakt AB, 070–2595181

Alltanks station i Nolby

Alltank öppnar ny station i Nolby

By Nyheter

Stationen i Nolby är nu igång och här kan du tanka diesel-mix med 35 % co2 reduktion, miljöbränslet HVO 100 och AdBlue. Betalning sker smidigt med Alltankkort eller tankkort som ingår i TRBs stationsnät. Du hittar stationen i nära anslutning till E4:an på Byvägen bakom Bolist/NT-Byggmaterial AB, avfart 223 trafikplats Nolby.

”Till vår stora glädje kan vi nu meddela att vår nya station i Nolby är öppen för tankning.
Med denna nyetablering bygger Alltank vidare på vårt stationsnät där vi även löpande utvecklar erbjudandet med fler bränslen, där fokus ligger på ökad hållbarhet.
I Nolby har vi ett bra läge för såväl företagare i närområdet som för trafiken på E4. Välkomna att tanka!”
Olle Graeve, affärschef Alltank AB

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta:
Alltank AB
Olle Graeve
060–180 141
Olle.graeve@alltank.se

Ansökan Alltankkort, ring 060–180 180
Ansök nu

Avtal Sundfrakt och OKQ8

Nytt avtal mellan Sundfrakt och OKQ8

By Nyheter

Sundfrakt har tecknat ett nytt femårigt avtal med stort fokus på hållbar logistik

2020-07-09

Ett femårigt avtal har skrivits mellan Sundfrakt och OKQ8 vilket innebär att Sundfrakt kraftigt utökar sitt petroleumuppdrag i södra Norrland. Det innebär vidare att Sundfrakt kommer utöka både personalstyrkan samt att antalet av våra chaufförer behöver utökas för detta uppdrag. Inför den nya affären som börjar gälla 1 februari 2021 kommer Sundfrakt investera i nya fordon som har både den senaste tekniken och miljömässigt bra motorer, vilket ligger Sundfrakt varmt om hjärtat. Området som den nya affären sträcker sig över är Dalarna i söder, Jämtland i väst och Sollefteå i norr.

Sundfrakt fortsätter ta nya affärer vilket visar att vi är en duktig logistikpartner i mellannorrland. Vår petroleumsida är nu så pass stor att vi verkligen kan dra nytta av samlastningar mellan våra kunder vilket är bra för logistiken, hållbarheten och ekonomin. Vår personal känner stort engagemang och ser med glädje fram emot att få nya kollegor och vara del i ett nytt spännande samarbete med OKQ8 de kommande fem åren.
Jonas Nilsson AO chef Tank & Bulk

Sundfrakt jobbar aktivt med hållbar logistik för våra transporter och tillsammans med våra övriga kunder kommer vi kunna hitta synergieffekter genom samlastning vilket är bra ur miljöhänsyn. Sundfrakt satsar målmedvetet på att minska miljöpåverkan och utveckla miljösmarta lösningar. Vi vill också vara med och bidra till att stärka och utveckla vår region vilket denna affär kommer bidra till genom den utökade personal- och chaufförsstyrkan. I dessa transporter där hållbarhet ligger i fokus kommer vi jobba stenhårt med de tre B:na, bilen, bränslet och beteendet. För att nå våra hållbarhetsmål är det av yttersta vikt att förstå sambanden mellan dessa tre och kontinuerligt jobba med dem vilket vi kommer göra tillsammans med OKQ8. Det genom att bland annat använda sig av den senaste tekniken för fordonen samt köra på miljömässigt bättre drivmedel och genom ett Ecodriving-beteende ska vi tillsammans arbeta för mer hållbara transporter.

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta:
Sundfrakt AB
Jonas Nilsson
060–180 120
Jonas.nilsson@sundfrakt.se

Sundfrakt ser till att hålla dig uppkopplad

By Nyheter

Under vintern och våren har Sundfrakt lämnat anbud på ett antal fiber- och elförläggningsobjekt och vi kan nu med stolthet säga att vi kommer utföra de flesta av dem!

Bland annat kommer ni se oss på följande platser:

  • Enskild Villa 2020 Sundsvall, Timrå och Ånge
  • Tre områden i norra Sundsvall
  • Hov-Kvarnsvedjan
  • Silje-Solum
  • Hov-Töva
  • Elförläggning M8 etapp 2

Samtliga arbeten kommer utföras av våra duktiga delägare och det är ett glädjande stort utfall på anbudslämningen. Vi fortsätter förstås att lämna anbud på den här typen av arbeten som vi stolta utför tillsammans med våra duktiga delägare i syfte att skapa än fler maskinjobb åt Sundfrakt.

VD Markus Sundström gästar ”Öka takten”

By Nyheter

Gå in och lyssna på det senaste avsnittet av Öka takten där Sundfrakt AB VD Markus Sundström gästar.

I avsnittet, tunga transporter med förnybart i tanken, diskuteras förnybara drivmedel, beställaransvaret och hur vi som leverantör och ”experter” på ämnet kan underlätta för våra kunder att välja mer klimatsmarta val. Sundfrakts unika klimatsmarta transporter lyfts och diskuteras samt vikten av att börja redan idag och hellre ta små steg framåt än att stå still.

Har du frågor eller funderingar hur vi kan hjälpa ert företag? Sundfrakt svarar och hjälper dig som företag att nå era klimatmål via transporterna.

Till Podden

Alltank förstärker med Affärschef

By Nyheter

Alltank är inne i en expansiv fas med bl.a. förvärv och en klart ökad aktivitet på marknaden. För att kunna växla upp försäljningen och marknadsnärvaron ytterligare har Alltank anställt Olle Graeve 57 år som Affärschef.

Tjänsten kommer vara placerad i Sundsvall med fokus på försäljning och marknadsfrågor. Olle kommer närmast från Beijer där han var varuhuschef under 3,5 år. Vi är övertygade om att Olle med sin bakgrund, kompetens, erfarenhet och engagemang kommer bidra till en mycket god utveckling för Alltank. Olle börjar sin tjänst hos Alltank den 1 juni.

Vi hälsar Olle välkommen till Alltank och Sundfraktgruppen och hoppas att han ska trivas hos oss.

Information om fakturering

By Nyheter

I samband med faktureringen av aprils tankningar har några kunder blivit dubbelt fakturerad. Detta genom att två fakturor skickats ut till mottagaren med samma innehåll och totalbelopp. Detta kommer att rättas genom att de drabbade kunderna kommer att få en kreditfaktura.

Om ni önskar lägga fakturan till betalning innan ni fått kreditfaktura så uppge ett av fakturanumren som referens för betalningen. Vår administration kommer att kvitta kreditfakturan mot den faktura som ligger kvar obetald.

Återkom vid frågor. Ni når oss vardagar kl. 7:30-16:30 på telefonnummer 060-180180 eller via kundfaktura@alltank.se.