Skip to main content
Category

Nyheter

Information angående VD

By Nyheter

Den 15/2 skickade Sundfrakt ut följande meddelande till medarbetare, kunder och delägare.

Fredrik Persson VD och koncernchef för Sundfraktkoncernen har meddelat att han önskar frånträda sin befattning, Bakgrunden är att det förändringsprogram som inleddes i starten av 2023 nått sina första milstolpar och gett önskat resultat. Då Fredrik är bosatt i Umeå kommer det framöver att behövas en VD på plats i Sundsvall för att ta nästa steg och genomföra koncernens strategi.

Lars Sjögren, Styrelsens ordförande, kommenterar att han beklagar Fredriks val men delar hans analys. Styrelsen har sedan en tid arbetat med att finna nästa VD. Fredrik kvarstår i sin befattning tills vidare.

Sundfrakt AB välkomnar Lars Johansson som CFO

By Nyheter

Lars Johansson, med lång erfarenhet från tidigare uppdrag som CFO och ekonomi- samt personalchef tillträder under hösten som CFO men kommer redan inom kort att löpande verka i Sundfrakt.

Transportbranschen och Sundfrakt befinner sig mitt i en omställning där vikten av balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling är avgörande för att kunna möta morgondagens marknad och behov.

Vi utvärderar kontinuerligt såväl våra uppdrag som verksamhet utifrån de tre dimensionerna, vilka är ekonomisk, miljömässig och social. Där den ekonomiska dimensionen är fundamental för att bedriva en verksamhet som är hållbar såväl idag som imorgon. Fokus ligger på lönsamhet över tid genom långsiktighet i affärerna där vi utvecklas tillsammans med våra kunder och leverantörer. Digitalisering av verksamheten är en ständigt pågående och en avgörande del för att vi ska möta morgondagens marknad med ökad effektivitet, vilket möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt med stort kund- och leverantörsvärde. Lars kommer genom sin roll att utveckla och tillsammans med verksamheten driva dessa delar för att fortsatt stärka vår verksamhet.

”Vi ser fram emot att välkomna Lars till oss i Sundfraktgruppen och är säkra på att han är den pusselbiten som vi sökt för detta uppdrag. Med en gedigen erfarenhet kommer han nu inta en viktig roll i vår resa framåt.” Säger Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB.

Genom en lång erfarenhet av roller som CFO och ekonomi- samt personalchef har Lars en stor förståelse för vad som krävs och han kommer i nära samarbete med hela Sundfraktkoncernen spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet.

”Jag ser fram emot att börja arbeta med kollegorna på Sundfrakt och det känns även spännande att börja arbeta i en delvis ny bransch. Transport- och logistikbranschen är viktig för samhället och står inför en del utmaningar”. Säger Lars Johansson, tillträdande CFO Sundfrakt AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 060-180 181 / fredrik.persson@sundfrakt.se

Kort om Sundfrakt AB:
Sundfrakt AB, moderbolaget i Sundfraktkoncernen och kärnverksamheten i densamma är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbar utveckling. Vi erbjuder transport- och logistiktjänster inom affärsområdena Anläggning, Tank & Bulk och Logistik & Miljö och levererar över hela Sverige men även utanför landets gränser. I Sundfrakt arbetar vi proaktivt och tillsammans med våra kunder för att tillse att vi fortsatt levererar hållbar logistik samt produkter med hög kvalitet, för såväl dagens som morgondagens marknad.

Avsiktsförklaring tecknad om leverans och försäljning av flytande biogas

By Nyheter

I dagarna har Alltank AB, en del av Sundfraktgruppen, tecknat en avsiktsförklaring med Härnösands Energi & Miljö AB (HEMAB) om ambitionen och viljan att köpa all den volym av flytande biogas (LBG) som efter ombyggnad planeras att produceras vid anläggningen i Äland. Alltank har som mål att hitta lösningen för det stationsnät för flytande gas som kommer att krävas samt drift och distribution till stationerna.

”En viktig och stor del av vårt vardagliga arbete i Alltank är att göra vägvalen in i framtidens fossilfria samhälle. Vi behöver utveckla vårt stationsnät i takt med att vi övergår till andra energiformer, där tror vi att biogas kommer vara en sund och viktig del i framtidens framdrivning av tunga transporter. I den gemensamma avsikt vi undertecknat med HEMAB faller många goda idéer på plats och tanken på lokalproducerat bränsle som är oberoende av globala situationer känns väldigt angenäm. Nu accelererar vi arbetet med hur vi skall sälja HEMABs biogas till våra kunder och samarbetspartners.” säger Olle Graeve, Affärschef i Alltank

Sundfraktgruppen bedriver ett löpande arbete med hållbar utveckling där vi anpassar oss efterhand till den framtida kravbilden på hållbar logistik. Det är av yttersta vikt att aktivt säkerställa förmågan att utföra tjänster i den framtida efterfrågan från marknaden. Sundfraktgruppens hållbara omställning sker inom de tre fokusområden Bilen, Bränslet och Beteendet, där Alltank spelar en nyckelroll genom sin verksamhet.

HEMABs styrelse fattade i december 2022 ett inriktningsbeslut om att söka investeringsstöd genom Klimatklivet för att ställa om produktionen vid biogasanläggningen i Äland till flytande gas. Detta då efterfrågan från framför allt tunga transportsektorn är större på just förvätskad fordonsgas.

”Det har helt klart skett ett teknikskifte på marknaden där både tyngre trafik och sjöfarten är intresserad av biogas i annan form än den vi idag producerar. Vi har därför fått uppdrag av vår styrelse att titta på en förändring av vår produktion och söka finansiering för detta. Jag vill dock understryka att vi fortfarande kommer kunna erbjuda fordonsgas på samma sätt som idag då bland annat vi själva tankar det bränslet i våra bilar.” säger Jonas Jacobsson, affärsansvarig cirkulära affärer på HEMAB.

En avsiktsförklaring är inte ett bindande avtal om att ingå ett slutligt avtal utan beskriver den ömsesidiga viljan och ambitionen som finns hos parterna om att skapa förutsättningar för ett utvecklat och långsiktigt samarbete. Hos HEMAB återstår nu arbetet med att hitta finansiering för omställningen till produktion av flytande gas, tillsammans med jakten på ännu mer organiskt avfall för att öka produktionen. För Alltanks del fortsätter nu arbetet med att hitta rätt partner för stationsbyggen och utifrån det upprätta de kalkyler som skall ingå i beslutsunderlaget.

”Vi har kapacitet att ta hand om och göra biogas av ännu större avfallsmängder än idag så jag uppmanar de verksamheter som idag hanterar sitt organiska avfall på annat sätt att kontakta oss. Det är bara tillsammans vi kan möjliggöra omställningen till fossilfria transporter i vår region och vi står redo att bidra till möjliggörandet av detta, avslutar Jonas Jacobsson.”

Alltank som är Sundfrakts helägda dotterbolag har en omfattande försäljning av drivmedel där vi strävar efter att även kunna erbjuda kunderna produkter med högre CO2-reduktion än standarddiesel. Vi bedriver försäljning inom tre huvudområden vilka är station, butik och bulk. I vårt eget stationsnät driver vi cirka 30 obemannade tankstationer vilka alla är anpassade för tankning av tunga fordon. På våra stationer kan våra kunder bland annat fylla tanken med HVO och andra biobränslen med lägre koldioxidutsläpp än vanlig standarddiesel. Vi har även fyra butiker belägna i Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Hoting där vi erbjuder våra kunder smörjmedel och kemtekniska produkter av hög kvalitet.

Kontaktperson Alltank AB
Olle Graeve, Affärschef Alltank
olle.graeve@alltank.se
060-180 141

Sundfrakt AB välkomnar Fredrik Persson som ny VD

By Nyheter

Fredrik Persson, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom logistikbranschen, tillträder idag den 13 februari som ny VD för Sundfrakt AB.

”Det är en ära att få vara med och leda ett framstående företag som Sundfrakt in i framtiden”, säger Fredrik Persson.

Transportbranschen står idag för en rad utmaningar med höga bränslepriser, hårdnande konkurrens och krav på digitalisering samt ny teknik. Det gäller även Sundfrakt, som med Fredrik Persson på plats inleder ett arbete för att stärka och utveckla bolagets position ytterligare på marknaden.

”Det är med glädje vi kan presentera Fredrik Persson som Sundfrakts nya VD. Han har precis den profil och de kvalifikationer, som person och ledare, som krävs för uppdraget. Nu intensifieras arbetet med att utveckla ett redan starkt Sundfrakt”, säger Lars Sjögren, styrelseordförande i Sundfrakt AB.

Fredrik Persson har lång erfarenhet inom logistikbranschen och stor förståelse för de utmaningar Sundfrakt står inför. Närmast kommer han från Infrastructure Logistics AB där han var regionchef med ansvar för region Norr (Gävle – Kiruna). Innan dess var han VD/Koncernchef för BDX företagen AB mellan åren 2015–2021 samt VD/Koncernchef i Bilfrakt Bothnia AB mellan 2011-2015.

”Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare, leverantörer, kunder och övriga intressenter utveckla och ytterligare stärka vår position på marknaden. Det är en ära att få vara med och leda ett framstående företag som Sundfrakt in i framtiden” säger Fredrik Persson.

För mer information, kontakta:
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 070-544 00 21
Lars Sjögren, Styrelseordförande Sundfrakt AB 070-847 14 80

Kort om Sundfrakt AB:
Sundfrakt AB, moderbolaget i Sundfraktkoncernen och kärnverksamheten i densamma är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbar utveckling. Vi erbjuder transport- och logistiktjänster inom affärsområdena Anläggning, Tank & Bulk och Logistik & Miljö och levererar över hela Sverige men även utanför landets gränser. I Sundfrakt arbetar vi proaktivt och tillsammans med våra kunder för att tillse att vi fortsatt levererar hållbar logistik samt produkter med hög kvalitet, för såväl dagens som morgondagens marknad.

Sundfrakt rustar för framtiden med ny VD

By Nyheter

Transport- och logistikföretaget Sundfrakt AB byter VD för att stärka bolagets utveckling och affär

Transportbranschen står inför många utmaningar som höga bränslepriser, effektiviseringar och krav på digitalisering samt ny teknik. Sundfrakt är inget undantag men bolaget har en mycket stark marknadsposition och goda utvecklingsmöjligheter. För att öka takten i Sundfrakts utveckling och stärka kund- och affärsfokuset ytterligare har styrelsen kommit överens med Markus Sundström om att lämna stafettpinnen vidare.

Sundfrakt väntas presentera den nya VD:n under de kommande veckorna. Markus Sundström kommer att stå till bolagets förfogande för att säkra en bra överlämning.

Transportbranschen förändras i hög takt, vilket gör att vi som bolag måste utvecklas hela tiden. Det gäller även på ledningsnivå och därför har vi kommit överens om att det är bra timing för ett VD-skifte i bolaget. Sundfrakt har en väldigt stark position som ger oss goda möjligheter att bli ännu bättre. Vi vill också tacka Markus Sundström för hans goda insatser inom Sundfrakt och önska honom lycka till i kommande uppdrag, säger Lars Sjögren, styrelseordförande i Sundfrakt AB.

För ytterligare information kontakta:
Lars Sjögren, styrelseordförande Sundfrakt AB
070 – 847 14 80

Om Sundfraktgruppen
Sundfrakt erbjuder allt från enkla transportuppdrag till mer komplexa och sammansatta transport- och logistiklösningar med inriktning på hög service, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt huvudkontor är lokaliserat i Sundsvall med lokalkontor i Härnösand, Ånge och Söderhamn.

Sundfrakt anställer ny produktschef

By Nyheter

Tank & Bulk har anställt en ny Produktionschef till Petroleumavdelningen

Sundfrakts affärsområde Tank & Bulk har anställt en ny Produktionschef till Petroleumavdelningen.

Den 1 februari kommer Matiss Briedis att börja som vår nya Produktionschef och då axla rollen efter Petri.

Matiss kommer närmast från Circle K där han jobbat som planeringschef på deras logistikavdelning i Riga, Lettland. Vi ser fram emot att välkomna Matiss som en del av Sundfraktgruppen.

”Matiss kommer in med den kompetens vi söker och har erfarenhet från branschen. Vi kommer tillsammans att utveckla vår verksamhet ännu mer från där vi är idag”
Jonas Nilsson, AO-chef Tank & Bulk

Ellastbil – Hur funkar det i vardagen?

By Nyheter

Englunds Maskin ABRoger ”Ragge” Englund

Hur har det fungerat för er i er vardag?
Jag tycker att det allt som allt var en positiv upplevelse att få testa eldrift i vår vardag. Det fungerade bra att lyfta av och på flaken även om det tog lite längre tid än normalt och förbrukade en hel del ström. När det kommer till körsättet så var det en stor utmaning att ställa om till ett mer energismart körsätt. Men då rätt körsätt gjorde det möjligt att ladda upp batteriet under körningen motiverades man snabbt till att köra mer effektivt. Precis som med vilket drivmedel som helst upplevde jag stor skillnad på om jag körde med tunga eller lätta lass. Jag vill tillägga att den var snabb som attan i stadstrafik och som sagt en mycket trevlig upplevelse att köra. En slutsats jag drog efter dessa dagar var att en bra planerad körning, där man har möjlighet att påverka och planera dagarna efter hur mycket tungt, lätt, uppför och nedför bidrar till att man säkert skulle få ut mer drifttimmar ur batteriet.

”Jag tyckte det var en väldigt positiv upplevelse att få prova eldrift i vårt dagliga arbete”

Roger Englund

Det bästa respektive mest utmanande?
Det bästa var helt klart körglädjen, man känner sig mycket mindre trött i elbilen än i en vanlig diesellastbil. Det sämsta var batteriet och det svåraste som jag ser det är att hitta kunder som är villiga att betala för ny teknik. Då bilarna/maskinerna blir väldigt mycket dyrare för dem att anlita.

Skulle du kunna tänka dig att investera i ny teknik så som en ellastbil?
Tanken på nyinvestering finns alltid, men det är den ekonomiska biten som är svårast med ny teknik då det inte finns några referenser att räkna mot.

Vad är dina förväntningar på Sundfrakt gällande ny teknik? (Investeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning, fler provkörningar)
Jag tycker ni sköter er fantastiskt när det gäller dessa bitarna!

Mats Sundqvist Transport ABMats Sundqvist

Hur har det fungerat för er i er vardag?
När det kommer till att lyfta av/på med en ellastbil upplever jag att hastigheten i samband med rangering/tippning är klart reducerad. Det är säkert en vanesak men ändock ett visst irritationsmoment. Initialt var det mycket nytt tänk kring körandet, men efter några dagar kommer du in i det förändrade körbeteendet. Jag skulle säga att min upplevelse rent generellt är att allt går långsammare men det är ingen större skillnad mot en diesellastbil mer än just hastigheten. Jag vill dock lyfta ljudnivån och komforten som något väldigt positivt med ellastbilen.

”Det absolut bästa var ljudnivån och komforten”

Mats Sundqvist

Hur har det varit att ladda istället för att tanka?
Med en så kallad snabbladdare som finns inne i stan så tar det cirka 1 minut per laddad procent, det vill säga att du på 30 minuters laddning får 30 % ytterligare i batterierna. Då räckvidden på batteriet kräver en laddning mitt på dagen så har jag absolut varit tvungen att planera mina rutter efter det.

Det bästa respektive mest utmanande med att köra ellastbil?
Den största fördelen är utan tvekan miljöpåverkan och utmaningen är tveklöst att få elen att räcka till. Det som påverkar investeringsviljan i denna teknik är som sagt räckvidden och effekten men självklart även beställarens förmåga/vilja att vara med på resan.

Vad är dina förväntningar på Sundfrakt gällande ny teknik? (Investeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning, fler provkörningar)
Omvärldsbevakningen sköts på ett föredömligt sätt och det är viktigt att man ser över möjligheter till t ex investeringsstöd eller liknande.

Sundfrakt AB säkrar upp tillsammans med GDM

By Nyheter

Sundfrakt AB är en av Sveriges största transport- och logistikföretag och moderbolaget i Sundfrakt- gruppen. Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket idag omfattar cirka 120 bolag och 300 maskiner och fordon. Tillsammans genom koncernens bre- da kompetens samverkar vi för att finna de bästa logistiklösningarna för såväl kunden som miljön. Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enkla transportuppdrag till mer komplicerade uppdrag genom sammansatta logistiklösningar.

Transportbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte där vi genom påverkan på bilen, bränslet och beteendet ska bidra till en hållbar utveckling av transportnäringen. För Sundfraktgruppen pågår detta arbete under namnet Sundfraktgruppens hållbara omställning. I detta begrepp finner vi flera olika ini- tiativtagande som gör det möjligt att förändra, påverka och helt enkelt ställa om med utgång från de tre B:na. Det digitala stödet i en hållbar affärsutveckling, där vi har balans mellan de olika dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social, är en förutsättning för att lyckas med omställningen. Vi får därmed ett allt större behov av digitala lösningar där tillgång till och hantering av olika former av data är avgörande för att möta befintliga och kommande krav, såväl kund-, som leverantörs- och lagkrav.

Desto högre grad av digitalisering i affärerna, som även möjliggör en hållbar affärsutveckling, desto större blir vårt behov av en trygg IT-partner. I och med vårt ökade digitala behov som följs av höga krav på säkra lösningar behöver vi därmed en partner som lever upp till och överträffar våra förväntningar inom dessa områden.

Sundfrakt kan nu med glädje meddela att vi har skrivit avtal med GDM för att säkra upp och utveckla vår digitala miljö.

”Hållbarhet och digitalisering är idag en naturlig del i begreppet verksamhetsutveckling. Dessa två faktorer är avgörande för ett bolags utveckling och på sikt även överlevnad. Då omställningen mot mer digitala, effektiva och hållbara lösningar går fortare och fortare är det viktigt att vi omger oss med flexibla och kompetenta leverantörer som delar våra värderingar. GDM uppfyller alla dessa kriterier och finns dessutom lokalt vilket är viktig för oss. Vi ser fram emot ett starkt samarbete som skall stärka båda parter.” säger Markus Sundström koncern vd Sundfraktkoncernen.

”Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att leverera IT-tjänster till Sundfrakt. Vi ser fram emot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Sundfrakt.” säger Håkan Eriksson, affärsansvarig på GDM.

Samhällets blodomlopp håller på att stanna II

By Nyheter

Nu måste även den offentliga sektorn ta det ansvar som krävs

Som vi tillsammans med BDX, Bilfrakt, Reaxcer och Örnfrakt tidigare skrev har transportbranschen hamnat i en ytterst allvarlig situation med anledning av de skenande bränslepriserna. Effekterna av detta är katastrofala för flertalet åkerier som nu hotas av konkurs, detta i en bransch klassad som samhällsviktig. Situationen är minst sagt akut då det i skrivande stund finns ett flertal åkerier som inte vet hur de ska betala sin nästa bränslefaktura.

Förutom insatser från regeringen för att sänka priserna behöver nu även den offentliga sektorn ta sitt ansvar. Vi har hittills upplevt en större förståelse och handlingskraft från den privata marknaden där överenskommelser träffats i stor utsträckning för att kompensera åkerierna och entreprenörerna. Detta medan åkerier och entreprenörer som verkar inom den offentliga sidan med avtal gentemot stat och kommun nästan inte alls kompenseras. Det finns således ingen förståelse för de ökade kostnaderna, vilken ingen av parterna kan påverka.

Den offentliga sektorn måste nu ta sitt ansvar annars riskerar de vara orsaken till den ”blodpropp” som kommer medföra allvarliga konsekvenser på samhället. Detta är knappast något som gynnar samhället i förlängningen. Våga tänk långsiktigt och kompensera för de nu skenande drivmedelspriserna.

Sundfrakt AB, genom Markus Sundström