Skip to main content

Hållbarhet

Klimatsmarta produkter

Regeringen beslutade i juli 2012 att Sverige skall ha en helt fossilfri transportsektor år 2030.

För Alltank, som en del av Sundfraktgruppen, är det viktigt att arbeta mot ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen, redan idag som vidare i framtiden. Genom att arbeta med att erbjuda produkter som DieselMix, HVO och ED95 kan Alltank vara med och påverka samhällets användning av fossila bränslen.

Dessa produkter minskar både utsläpp av gaser och konsumtionen av fossila bränslen jämfört med tidigare drivmedlen.

HVO

HVO ett förnybart alternativ till vanlig diesel

HVO är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören vilket oftast går bra.

HVO ger hög reduktion, 60-85% beroende på råvara, av det fossila utsläppet av växthusgaser då den till 95-97 % är baserad på förnybar råvara. Alltanks HVO är fri från palmolja och PFAD. Det låga aromatinnehållet innebär dessutom att det bildas färre partiklar vid förbränning jämfört med standarddiesel.

Idag finns HVO på åtta av Alltanks anläggningar. I Sundsvall har vi fyra av dem, på Norra Vägen, Bosvedjan, Nacksta och i Nolby. I Östersund finns det på Odenskog och i Lugnvik. Övriga platser är Saltvik i Härnösand samt Sollefteå
Läs mer om HVO.

ED95

ED95 ett klimatsmart biodrivmedel

Alltank deltar i projektet Etha-Drive som drivs i ett samarbete mellan SEKAB Fuels, Lantmännen Agroetanol och Scania. I projektet har vi öppnat tankstationer för etanolbränslet ED95 i Sundsvall, Östersund och Bjästa.

Till våra stationer är det SEKAB från Örnsköldsvik som levererar. De lastbilar som kan köras på ED95 kommer från Scania och det är en specialkonstruerad motor. Bränslet är tillverkat av förnyelsebara råvaror och utsläppen från bussar och lastbilar minskar med cirka 90 % jämfört med om de körs på diesel.

Premium Pure spolarvätska

Spolarvätska med andra generationens etanol

Alltank fortsätter sin satsning med klimatsmarta produkter och har därför bytt ut spolarvätskan på Sundfrakts Terminalområde till premium pure spolarvätska. Att välja denna spolarvätska innebär att utsläppen av fossil koldioxid minimeras, det ger en CO2 ek reduktion med 87 % om man jämför med vanlig traditionell spolarvätska.

Spolarvätska av Premium Pure kvalitet är tillverkad av andra generationens etanol, som är en restprodukt från den Svenska Skogsindustrins cellulosaproduktion.