Hållbarhet

Klimatsmarta produkter

Regeringen beslutade i juli 2012 att Sverige skall ha en helt fossilfri transportsektor år 2030.

För Alltank, som en del av Sundfraktgruppen, är det viktigt att arbeta mot ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen, redan idag som vidare i framtiden. Genom att arbeta med att erbjuda produkter som DieselMix, HVO100 och ED95 kan Alltank vara med och påverka samhällets användning av fossila bränslen.

Dessa produkter minskar både utsläpp av gaser och konsumtionen av fossila bränslen jämfört med tidigare drivmedlen.

HVO100 – Dieseldrivmedel

HVO100 är ett relativt nytt 100% förnyelsebart dieseldrivmedel som bl.a. tillverkas av slaktavfall och vegetabiliska oljor. Idag finns HVO100 på fem av Alltanks anläggningar. I Sundsvall har vi tre av dem, på Norra Vägen, Lagergatan och på Bosvedjan. I Östersund på Hagvägen och i Härnösand på Smedjevägen hittas de två andra. Läs mer om HVO100.

Alltank AB fick ett investeringsstöd från Klimatklivet för att uppföra en tankstation för denna biodiesel i Härnösand. Investeringsstödet till Alltank är en del i arbetet med att minska klimatpåverkan från tunga transporter i länet och stationen i Härnösand invigdes den 2:a november 2016.

ED95 – Snart finns stationer med Etanoldrivmedel

Alltank och SEKAB ska hjälpa Västernorrlands transportsektor att ställa om till det förnybara etanolbränslet ED95, genom att etablera tankstationer i regionen. Satsningen är en del av regeringens initiativ Klimatklivet, som ger stöd till lokala klimatinvesteringar.

Projektet innebär att Alltank, som är en del av Sundfraktgruppen, etablerar tre tankstationer för SEKAB:s förnybara drivmedel ED95 i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Syftet är att underlätta för åkerier att ställa om till förnybart.

SEKAB:s drivmedel ED95 består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Med den mest effektiva etanolen kan utsläppen från bussar och lastbilar minska med nästan 90 procent jämfört med om de körs på diesel. Transportsektorn står i dag för drygt 40 procent av Västernorrlands klimatutsläpp.

Spolarvätska

Alltank fortsätter sin satsning med klimatsmarta produkter och har därför bytt ut spolarvätskan på Sundfrakts Terminalområde till premium pure spolarvätska. Att välja denna spolarvätska innebär att utsläppen av fossil koldioxid minimeras, det ger en CO2 ek reduktion med 87 % om man jämför med vanlig traditionell spolarvätska.

Spolarvätska av Premium Pure kvalitet är tillverkad av andra generationens etanol, som är en restprodukt från den Svenska Skogsindustrins cellulosaproduktion.

Klimatklivet – stöd till lokala och regionala klimatsatsningarna

Naturvårdsverket, i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna, ger stöd till lokala klimatinvesteringar. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.
Satsningen Klimatklivet bygger på de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå.