Skip to main content

TRB Sverige AB

Från bränsle till kunskap

TRB bildades ursprungligen 1988 för att samordna delägarföretagens IT-system inom drivmedelshantering. Sedan dess har TRB utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter som arbetar aktivt med frågor som ligger nära delägarföretagens verksamheter. Det innebär att verksamheten omfattar områden som miljö, logistik, bränsle och förnödenheter, IT, inköp, utbildning och trafiksäkerhet.

En viktig del i verksamheten är att man gemensamt äger ett stort oberoende stationsnät som är rikstäckande för tankning av drivmedel för tung trafik.

Kunskap – en drivkälla

En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett flertal olika områden. Därför är TRB väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis logistik, miljöanpassade bränslen och trafiksäkerhet. TRB bedriver även egen forskning i nära samarbete med högskolor och universitet. Bland annat medverkar TRB i ett forskningsprojekt om produktion av syntetisk diesel. Dessutom driver TRB en rad spännande projekt inom exempelvis trafiksäkerhet, fordonsbränslen och mobil datakommunikation.

Du kan läsa mer om TRB:s olika projekt på TRB.se

Miljö och trafiksäkerhet i fokus

Av helt naturliga skäl ligger miljö- som trafiksäkerhetsfrågor oss och TRB varmt om hjärtat. Sedan början av 1990-talet har TRB engagerat sig i en rad projekt som syftar till att minska belastningen på vår miljö och förbättra trafiksäkerheten på våra vägar. TRB har exempelvis genomfört fälttester av nya dieselbränslen, provat vegetabiliska och syntetiska hydrauloljor, utvecklat ett system för miljödeklaration av fordon och gjort en utvärdering av miljöanpassade däck. Dessutom har TRB testat marknadens olika alkolås och tagit fram en ny standard för mobil datakommunikation.

Flera av projekten har resulterat i rekommendationslistor för TRB:s delägare, men som publiceras öppet på TRB:s hemsida och därmed även används av andra aktörer på marknaden.