Skip to main content

Förändringar Petroleumtransporter

Den 15 september träder ett nytt transportavtal i kraft och det innebär en del nyheter för Alltank och våra kunder. Vi erbjuder leveranser på samma områden som tidigare och jobbar för att i framtiden även kunna utöka vårt område något. Vi fortsätter vårt viktiga arbete inom hållbarhet och det nya avtalet ger möjlighet till hållbara transporter genom samlastning och nya moderna fordon.

Vårt mål är att övergången inte ska påverka dig som kund och vi önskar er förståelse för eventuella störningar som kan uppstå. Leveransdagar och ledtider kan bli något förändrade framåt men vi återkommer med mer information gällande detta.