Skip to main content

Lars Johansson, med lång erfarenhet från tidigare uppdrag som CFO och ekonomi- samt personalchef tillträder under hösten som CFO men kommer redan inom kort att löpande verka i Sundfrakt.

Transportbranschen och Sundfrakt befinner sig mitt i en omställning där vikten av balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling är avgörande för att kunna möta morgondagens marknad och behov.

Vi utvärderar kontinuerligt såväl våra uppdrag som verksamhet utifrån de tre dimensionerna, vilka är ekonomisk, miljömässig och social. Där den ekonomiska dimensionen är fundamental för att bedriva en verksamhet som är hållbar såväl idag som imorgon. Fokus ligger på lönsamhet över tid genom långsiktighet i affärerna där vi utvecklas tillsammans med våra kunder och leverantörer. Digitalisering av verksamheten är en ständigt pågående och en avgörande del för att vi ska möta morgondagens marknad med ökad effektivitet, vilket möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt med stort kund- och leverantörsvärde. Lars kommer genom sin roll att utveckla och tillsammans med verksamheten driva dessa delar för att fortsatt stärka vår verksamhet.

”Vi ser fram emot att välkomna Lars till oss i Sundfraktgruppen och är säkra på att han är den pusselbiten som vi sökt för detta uppdrag. Med en gedigen erfarenhet kommer han nu inta en viktig roll i vår resa framåt.” Säger Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB.

Genom en lång erfarenhet av roller som CFO och ekonomi- samt personalchef har Lars en stor förståelse för vad som krävs och han kommer i nära samarbete med hela Sundfraktkoncernen spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet.

”Jag ser fram emot att börja arbeta med kollegorna på Sundfrakt och det känns även spännande att börja arbeta i en delvis ny bransch. Transport- och logistikbranschen är viktig för samhället och står inför en del utmaningar”. Säger Lars Johansson, tillträdande CFO Sundfrakt AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Persson, VD Sundfrakt AB 060-180 181 / fredrik.persson@sundfrakt.se

Kort om Sundfrakt AB:
Sundfrakt AB, moderbolaget i Sundfraktkoncernen och kärnverksamheten i densamma är ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag med stort fokus på hållbar utveckling. Vi erbjuder transport- och logistiktjänster inom affärsområdena Anläggning, Tank & Bulk och Logistik & Miljö och levererar över hela Sverige men även utanför landets gränser. I Sundfrakt arbetar vi proaktivt och tillsammans med våra kunder för att tillse att vi fortsatt levererar hållbar logistik samt produkter med hög kvalitet, för såväl dagens som morgondagens marknad.