Skip to main content

1 Januari 2019 övergår vi till DieselMix på stationen i  Bosvedjan. Tankning av HVO100 hänvisas till terminalen vid Sundfrakt.

DieselMix är samlingsnamnet för dieselprodukter med HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) som inblandning i vanlig diesel.

DieselMix-produkter som säljs via TRB-stationsnät uppfyller EN590 (specifikationen för vanlig diesel) samt SS155435 (specifikation för svensk miljöklass 1) och kan därmed normalt användas i dieselfordon.

 DieselMix-produkterna  – ett viktig steg mot sänkt miljö- och klimatpåverkan

För frågor kontakta oss på telefon: 060 18 01 80