Skip to main content

Från den 1:a september erbjuder Alltank HVO100 på vår anläggning i Lugnvik, Östersund.


HVO100 är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan bidra till betydande minskning av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel. HVO100 är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

För frågor om våra produkter, kontakta oss på 060-180180.