Skip to main content

Platsbesök för en hållbarare framtid!

Sundfraktgruppen besökte den 23 januari Sekab i Örnsköldsvik. På agendan fanns bl.a. diskussioner om framtidens drivmedel och fokus på hur producenter, utförare och kunder tillsammans skall lyckas med omställningen till en fossilbränslefri fordonsflotta 2030. Sundfraktgruppen och Sekab arbetar intensivt tillsammans med dessa frågor och hur de båda bolagens tydliga strategier för ett hållbarare samhälle kan integreras med varandra och skapa synergier inte bara för bolagen utan också för branschen och samhället.

Med på besöket var Markus Sundström, vd Sundfrakt, Jörgen Persson, hållbarhets- och fastighetsfrågor Sundfrakt, Lotta Björnberg, hållbarhetsfrågor Sundfrakt, Magnus Riklander, försäljning Alltank och Carina Jansson, ekonomichef Alltank.

Vi tackar Sofie Indevall och Sofia Winternell, Sekab för ett bra mottagande och konstruktiv dialog.

Tillsammans kan vi göra skillnad!