Vi vill tipsa om en artikel som finns att läsa på www.preem.se med text & foto av Erik Ardelius (bilder lånade från artikel).

Sundfraktgruppen har länge arbetat hårt och målmedvetet för Klimatsmarta Transpporter vilket symbolerna med Guld, Silver och Brons betecknar. Kunden kan här välja transport med garanterad CO2-reduktion.

Vår VD Markus Sundström blir intervjuvad och får berätta om Alltanks och Preems massbalansprincip.