Skip to main content

Långsiktiga skatteregler för förnyelsebara drivmedel

Vi står inför en omställning i transportbranschen för att möta målet med en fossilbränsle oberoende fordonsflotta 2030. Men vi saknar de långsiktiga spelreglerna för att tillverkarna, förbrukarna och transportkunderna skall våga ta de investeringar som krävs.

I Västernorrland har vi stora möjligheter att vara med i omvandlingen till klimatsmarta transporter med t.ex. skogen som råvara. Men för att detta skall vara möjligt måste de långsiktiga spelreglerna finnas.

Med anledning av detta har Sundfrakt tillsammans med TRB Sverige AB och Fores/2030-sekreteriatet idag (28 juni 2016) träffat Landshövding Gunnar Holmgren för diskussioner kring långsiktiga skatteregler för förnyelsebara drivmedel