Skip to main content

ALLTANK – YRKESTRAFIKENS NATURLIGA  VAL

Försäljning av drivmedel och andra kemtekniska produkter med hållbarhet i tanken

Alltank – Din lokala partner!

Vi bidrar till ett fungerande samhälle genom vår försäljning av diesel, DieselMix, HVO, ED95, bensin, eldningsolja, smörjmedel och kemtekniska produkter mot främst yrkestrafiken. Försäljningen har ett tydligt fokus på hållbara produkter och vi strävar efter att ständigt minska miljöpåverkan i samhället. Vår diesel har därför en ständigt ökande andel förnyelsebart. Försäljningen av dieselprodukterna sker främst via tankstationer i Västernorrland och Jämtland, varav ett tjugotal anläggningar är speciellt gjord för tankning av tunga fordon. Vid flera av våra anläggningar sker även försäljning av AdBlue. Totalt driver vi knappt 40 stationer för tankning med kontokort. Våra kontokort fungerar också på TRBs-stationerna runt om i landet. Ansök om tankkort idag!

Förutom försäljning via tankstationer erbjuder Alltank bulkförsäljning dvs. leverans av diesel, HVO, bensin och eldningsolja direkt till dig och din cistern. Försäljningen av smörjmedel och kemtekniska produkter sker via våra smörjmedelslager i Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Hoting.

– Alltank är en del av Sundfraktgruppen.

ALLTANKS UTBUD AV PRODUKTER

Vi bedriver försäljning och leverans av diesel, bensin, eldningsolja, smörjmedel och andra kemtekniska produkter inom framförallt tre områden: tankstationer, bulk och i våra fyra butiker.

Bensin

Diesel

Eldningsolja

Smörjmedel

Kemtekniska produkter

Tankar & Cisterner

Tillbehör

Försäljning & Stationer

Hållbarhet är viktigt för oss

För Alltank är miljöfrågor en viktig del av vårt arbete, vår avsikt är att skydda natur och samhälle mot negativ påverkan genom vår verksamhet. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda nya produkter som har mindre miljöpåverkan och lägre andelar av fossila bränslen än tidigare traditionella produkter.

Genom att arbeta aktivt med dessa frågor stödjer vi även våra kunders miljöarbete och på så sätt kan vi tillsammans arbeta mer miljövänligt.

SUNDFRAKTGRUPPENS NYHETER

Ta del av våra senaste nyheter, läs också om vad vi gör för att bredda vårt utbud och för etableringen av hållbara dieselprodukter. Vi är stolta över att leverera drivmedel med minsta möjliga miljöpåverkan.

BOLAGEN I SUNDFRAKTGRUPPEN